Днес, в гр. София беше подписано Споразумение за сътрудничество с Български червен кръст. Предмет...