Новини

Споразумение за сътрудничество с Български червен кръст

Споразумение за сътрудничество с Български червен кръст

Днес, в гр. София беше подписано Споразумение за сътрудничество с Български червен кръст. Предмет на споразумението са:  Провеждане и съвмествно участие в национални, регионални и международни срещи, обучения, конференции, семинари, учения и др.; Сътрудничество в...

повече информация