Съюз на парамедиците в България

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

УС на СПБ

Контролна комисия

Комисия по професионална етика

Устав

Регионални колегии
на СПБ

Членство

Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически лица завършили Професия „Парамедик“, Специалност: „Транспортиране на пострадали и болни при бедствия и аварии и асистиране на лекаря в спешната помощ“, лекари, лекарски асистенти, медицински фелдшери и специалисти по здравни грижи.

Последни новини